+386 (0)8 205 9995      info@svetzlata.si
EN    IT    SI   
 
zakaj-zlato

Zakaj zlatoSte se kdaj vprašali zakaj ima zlato tako vrednost? Zakaj zlato že tisočletja uživa zaupanje ljudi kot sinonim vrednosti? Odgovor je lažji kot si mislite; Zlato je menjalno sredstvo, katerega prednost je v tem, da je njegova letna proizvodnja glede na zaloge relativno majhna.

Zakaj je zlato denar

 

Menjalna sredstva, kot npr. kmetijski proizvodi, izpolnjujejo svoj namen v kriznih časih (npr. vojna). Na dolgi rok pa jih ne moremo uporabljati kot menjalnio sredstvo, saj jih ni možno dolgoročno sharanjevati in služijo le trenutni nujni porabi.

 

Tudi zlato je menjalno sredstvo, ki pa ima za razliko od drugih, tudi lastnost hranitelja vrednosti. Razlog zato ni v tem, da bi bilo na svetu malo zlata (dejansko je človeštvo do danes proizvedlo nekaj čez 170.000 ton zlata) temveč je prednost zlata, da je letno povečanje ponudbe v razmerju do svetovnih zalog majhno
To je razvidno iz Kazalnika stanja glede na tok (Stock-to-flow-Ratio), ki nam pove razmerje med zalogo neke surovine in njeno letno proizvodnjo.

Zlato nudi najvišji kazalnik stanja glede na tok (Stock-to-flow-ratio)

 

Kazalnik stanja glede na tok (Stock-to-flow-ratio) nam pove, koliko časa potrebujemo za proizvodnjo trenutne obstoječe zaloge glede na letno proizvodnjo. Visok kazalnik preprečuje preveliko ponudbo surovine na trgu in daje surovini lastnost dobrega hranitelja vrednosti.

 

Ob upoštevanju aktualne povprečne letne proizvodnje zlata, je kazalnik stanja glede na tok (Stock-to-flow-ratio) 65,7 let. To pomeni da bi svet potreboval več kot 65 let za proivodnjo aktualne svetovne zaloge. Tako visok kazalnik daje zlatu lastnost najboljšega hranitelja vrednosti med surovinami. Pri srebru je razmerje med zalogo in proizvodnjo manjše za več kot 30%. Pri preostalih surovinah kot so nafta, baker, koruza, pšenica pa se razmerje meri le še v tednih oz mesecih.

 

Surovine kot so baker, riž, pšenica ali koruza ne moremo uporabljati kot menjalno ali plačilno sredstvo, saj je plačilno sredstvo lahko le tista surovina, ki je v ustrezni količini na voljo vsem, in je na podlagi splošnega konsenza sprejeta kot plačilno sredstvo. To je eden od osnovnih kriterijev, ki razlikuje zlato od ostalih surovin.Zakaj uživa zlato več zaupanja kot papirnat denar?

 

Seveda je papirnat denar tudi menjalno sredstvo. Od zlata pa se razlikuje po tem, da je zaupanje v denar vezano na zaupanje v državo. Zlato si je kot menjalno sredstvo ravno zaradi najvišjega kazalnika stanja glede na tok med surovinami skozi stoletja utrdilo zaupanje.

 

Svetovna zaloga zlata se letno v povprečju povečuje za 1,5%. Za približno isti odstotek se veča tudi svetovno prebivalstvo. S tem se ohranja zaupanje v kupno moč zlata v vsakem trenutku. Povečanje ali pomanjšanje letne proizvodnje zlata procentualno ne more bistveno vplivati na stanje svetovnih zalog. Tudi če bi rudniki podvojili izkop zlata na 5.000 ton letno, bi se svetovne zaloge v tistem letu povečale zgolj za 3%.

 

Na podlagi teh dejstev, se na naravni način preprečujeta pri zlatu kot plačilnem sredstvu dve stvari: Močna inflacija kakor tudi močna deflacija cene zlata.
Zlato uživa zaupanje ljudi ker je poleg dejstva da je surovina, tudi valuta (denarno dobro) in ker je svetovna zaloga zlata edina od denarnih agregatov, ki kaže stabilno rast, ki odgovarja večaju prebivalstva.

 

Zaupanje v zlato obstaja že tisočletja, zaupanje v papirnat denar pa le dokler, država tega zaupanja ne zgubi.